Ahad, Jun 14, 2015

Cara untuk memulakan perniagaan

Cara bagi orang yang baru untuk memulakan perniagaan

Cara untuk memulakan perniagaan bagi permula dan yang berminat memulakan perniagaan, apa yang perlu ada bagi usahawan IKS seperti berikut, dan yang perlu diusahakan.

Lesen bagi perniagaan

Lesen dan Permit
Untuk menjalankan aktiviti perniagaan IKS, anda perlu mendapatkan lesen premis dan lesen perniagaan daripada Pihak Berkuasa Tempatan.

Bagi yang mengusahakan perniagaan IKS berasaskan pertanian, perikanan, ternakan atau pemprosesan makanan, rujuk topik Industri > Pertanian dan Industri Asas Tani untuk maklumat lanjut berkaitan lesen dan permit.

Pinjaman pada usahawan

Pembiayaan dan Geran
Kerajaan menawarkan pelbagai bentuk bantuan pembiayaan kepada pengusaha IKS. Bantuan ini disalurkan melalui agensi-agensi bertanggungjawab dan juga melalui institusi-institusi kewangan.
 • Geran dan Insentif
 • Pinjaman

Berikut adalah kemudahan pinjaman yang disediakan kepada pengusaha IKS:
 • Institusi kewangan kerajaan
 • Bank komersial
 • Syarikat kewangan
 • Skim Khas Bank Negara

Bank Negara telah menubuhkan Unit Khas Enterpris Kecil dan Sederhana yang bertujuan membantu perusahaan IKS yang berdaya maju untuk memperolehi pembiayaan.

Nasihat dan perundingan

Khidmat Nasihat dan Perundingan
Usahawan dan pelabur yang inginkan pendedahan lanjut mengenai IKS boleh mendapatkan khidmat nasihat yang disediakan oleh agensi Kerajaan dan beberapa badan yang lain.
 1. Khidmat nasihat dan sokongan teknikal
 2. Panel penasihat pakar EKS (SEAP)
 3. Infrastruktur
 4. Skim khidmat pakar perunding MARA
 5. Bahagian pembangunan infrastruktur perniagaan (BPI)
 6. Seksyen pembangunan industri kecil dan sederhana
 7. UKM Pakar Runding Sdn Bhd
 8. Persatuan IKS Malaysia

Latihan pada usahawan

Program Latihan dan Pembangunan
Kerajaan menyediakan pelbagai program latihan dan pembangunan kepada usahawan dan pelabur yang berminat mengusahakan aktiviti IKS. 
 • Perbadanan Pembangunan Industri Kecil dan Sederhana (SMIDEC)
 • Majlis Amanah Rakyat (MARA)
 • Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (MECD)
 • Perbadanan Pembangunan Industri Kecil & Sederhana (SMIDEC)


Perbadanan Pembangunan Industri Kecil dan Sederhana (SMIDEC) adalah agensi Kerajaan utama yang bertanggungjawab menyelaras pembangunan IKS. Selain menawarkan khidmat nasihat berkaitan pembangunan industri, agensi ini menyediakan program latihan dan pembangunan untuk orang ramai dan pengusaha IKS.
 • Program rantaian industri
 • Program pembekal global
 • Program peningkatan kemahiran
 • Headstart 500
 • Enterpris 50


Majlis Amanah Rakyat (MARA)
Majlis Amanah Rakyat (MARA) adalah agensi Kerajaan yang ditubuhkan untuk menggalak, membimbing dan melatih penduduk Bumiputera, khususnya di luar bandar, supaya menyertai kegiatan perdagangan dan perusahaan. Berikut adalah program latihan dan pembangunan usahawan yang disediakan oleh MARA:
 • Latihan Keusahawanan
 • Skim Latihan perintisan

Program promosi pemasaran

Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (MECD)
Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (MECD) merupakan agensi utama yang bertanggungjawab menyelaraskan pembangunan usahawan Bumiputera. Berikut adalah program latihan dan pembangunan usahawan yang disediakan oleh MECD:
 • Latihan asas perniagaan (LAP)
 • Latihan Asas Keusahawanan Siswazah
 • Program pemasaran bersepadu perabot
 • Kursus/Bengkel Keusahawanan Anjuran Bahagian Latihan Keusahawanan
 • Kursus Keusahawanan Institut Keusahawanan Negara (INSKEN)
 • Program Latihan Anjuran Bahagian Francais dan Vendor
 • Sumber : Gov-my

Tag : IKS Malaysia

Baca : Cara untuk memulakan perniagaan - INA MURNI ENTERPRISE
Admin and technical support powered by Ahmad Munir 01 / 12- Matlamat 240>www.inamurni.com Copyright © 2014

Artikel Terkait

Terima kasih memberi komen, Insyaallah kami akan membalasnya, WhatsApp untuk tawaran yang menarik, Share untuk Ganjaran.
EmoticonEmoticon